Gerçek Kişi Başvuru Formu

Gerçek Kişi başvuru formu doldurulduktan sonra gönder butonuna basılmadan önce bir çıktısı alınmalı, başvuru sahibi tarafından imzalanarak IAB Türkiye ofisine gönderilmelidir.  

 

Derneğe üye olacak gerçek kişinin, interaktif reklamcılık alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda Yönetim Kurulu üyesi olması veya imza yetkisine

sahip üst düzey yönetici olması veya şirket hissedarı olması gerekmektedir.

 

Ağır hapis ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere, beş yıldan fazla hapis cezası ya da yüz kızartıcı suçlar, yahut kurulması yasaklanan dernekleri kurmak ya da idare etmek suçlarından herhangi birinden kesin olarak hüküm giydiniz mi?

IAB Türkiye (İnteraktif Reklamcılık Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na,  

Tarih : 28.06.2017 İmza :
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.