Araştırma Hakkında
IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması, Türkiye’de internet kullanımını ölçmeye yönelik en kapsamlı araştırmadır. Gemius ve Nielsen konsorsiyumu tarafından yürütülen araştırma 4 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde, 12 yaş ve üstü temsili 4.000 bireyle her ay yüz yüze görüşülmekte ve aylık bazda internet penetrasyonu hesaplanmaktadır.

İkinci bölümde araştırmaya fiilen katılan sitelere yerleştirilen kodlar üzerinden, sitelerin trafik verileri gerçek zamanlı olarak toplanmaktadır.

Üçüncü bölümde 45.000 kişiyi aşkın üyesi bulunan pop-up panel aracılığıyla, kodlu siteleri ziyaret edenlerin sosyo demografik verileri, yaşam alışkanlıkları ve sahiplik bilgileri toplanmakta ve trafik verisine entegre edilmektedir.

Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde Yazılım Paneli (Software Panel) devreye girmekte ve bilgisayara indirilen özel bir program aracılığıyla kodsuz sitelerin kullanımına ve kullanıcılarına ilişkin veri toplanmaktadır.

Araştırmanın raporları trafik verileriyle her iki panelin çıktılarının birleştirilmesi ve çevrimdışı anketten gelen veriyle ağırlıklandırılmasıyla hazırlanmakta, raporlar ESOMAR kuralları gereği kullanıcıları bir grup olarak kapsamakta ve hiçbir kullanıcının kişisel olarak tanınmasına izin vermemektedir.