Gizlilik İlkeleri

İNTERAKTİF REKLAM GİZLİLİK İLKELERİ

Günümüzde tüketiciler interaktif reklamcılık sayesinde dünya standartlarındaki çeşitli hizmetlerden ve içerikten ücretsiz olarak yararlanmaktadır. İnternet reklamcılığı bu hizmetleri sunmakta ve tüketicilerin aşağıdakiler dahil pek çok avantajdan ücretsiz olarak yararlanmasına imkan vermektedir:
  • Yüksek kaliteli çevrimiçi içerik (haberler, ticaret, eğlence, haritalar)
  • Rekabetçi fiyatlandırma ve ürün karşılaştırma araçları
  • Arama motorları dahil eğitim ve bilgi toplama araçları
  • İletişim hizmeti ve diğer çevrimiçi hizmetler (e-posta, sohbet ve telefon hizmetleri; CV hizmetleri ve iş arama siteleri; gelişmiş seri ilan hizmetleri, video ve fotoğraf depolama ve paylaşımı)
  • Sosyal ağlar ve profesyonel ağ ortamları
  • Anti-spam ve antivirüs korumaları gibi çevrimiçi güvenlik araçları
Sektörün pek çok önde gelen çevrimiçi ve interaktif reklam şirketi, uzun zamandan beri bireylerin bilgi güvenliğini ve gizliliğini korumak konusundaki kararlılığını sürdürmekte ve bunu geliştirmek için durmaksızın çalışmaktadır. Bu amaçla IAB üyeleri, hizmetlerinde aşağıdaki ilkelere bağlı kalmayı taahhüt etmektedir: 


I. TÜKETİCİLERE İNTERAKTİF REKLAMLARDA TOPLANAN VE KULLANILAN BİLGİLERE İLİŞKİN ANLAŞILABİLİR BİLGİLENDİRME YAPILMALIDIR.

İnteraktif reklamlara yönelik olarak bilgi toplayan ve depolayan tüm şirketler uygulamalarını tüketici için anlaşılabilir bir şekilde açıklamalıdır. Pek çok önde gelen şirket, uzun süredir gizlilik ilkeleri, diğer bildirim şekilleri ve eğitim vasıtasıyla bu amaca hizmet etmektedir ve piyasadaki gelişmelere ayak uydurmak için bu çalışmaları geliştirmeyi sürdürmelidir.

Çevrimiçi ortamda belirli bir web sitesini ziyaret eden tüketicilere, sitede faaliyet gösteren ve aynı bilgileri toplayabilecek olan diğer şirketler de dahil olmak üzere, interaktif reklam amacıyla toplanan bireysel bilgilerin türleri, bunların toplanmasında kullanılan teknolojiler ve bilginin ne şekilde kullandığına ilişkin olarak anlaşılır bilgilendirmede bulunulmalıdır. Gizlilik ilkelerine ve benzeri açıklamalara kolayca ulaşılabilir bağlantılar temin etmenin yanı sıra şirketler, bilgi toplama faaliyetlerine ilişkin olarak müşterinin bilgisini ve eğitimi arttırmak üzere başka stratejiler ve teknikler de kullanabilir. 


II. TÜKETİCİLER İNTERAKTİF REKLAMLARA İLİŞKİN OLARAK SAHİP OLDUKLARI SEÇENEKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELİ VE TÜKETİCİLERE KENDİ TERCİHLERİNİ KULLANMA YETKİSİ VERİLMELİDİR.

Tüketicilere interaktif reklam amacıyla bilgi toplama ve kullanımına ilişkin olarak, sahip oldukları seçenekler hakkında bilgi verilmelidir. İnteraktif reklam amacıyla bireysel bilgi toplayan veya kullanan işletmeler, uygun olan durumlarda ilgili bireye seçenek sunmalıdır. Tüketiciler ayrıca bireysel bilginin toplanması veya kullanımı faaliyetlerinden istisna tutulmalarına ilişkin sektörler arası imkanlar ve tercihlerini kullanabilecekleri diğer yöntemler hakkında ilgili eğitimleri almalıdır.


III. İŞLETMELER, BİLGİ GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI VE PROSEDÜRLERİNİ UYGULAMAYA KOYMALIDIR.

İnteraktif reklam amacıyla bilgi depolayan tüm şirketler, bu bilgilere ilişkin olarak makul ölçüde güvenlik sağlamalıdır. Bu tür koruma faaliyetleri, verilerin hassasiyetini, şirketin ticari faaliyetlerinin niteliğini, şirketin karşı karşıya olduğu risk türlerini ve şirketin kullanım imkanı bulunan makul koruma imkanlarını temel almadır. Şirketler ilgili verileri şirket adına toplayan ve kullanan iş ortaklarının da uygun bilgi güvenliği prosedürlerini benimsemesini şart koşmalıdır.


IV. İŞLETMELER MÜŞTERİLERİNE KARŞI DUYARLI VE SORUMLU OLMALIDIR.

Tüketicilerin bu ilkelere bağlılığa ilişkin olarak endişe ve şikayetlerini ifade etmek üzere hali hazırda başvurabilecekleri merciler bulunmalı ve işletmeler tüketicilerin bu endişe ve şikayetlerine uygun şekilde cevap vermelidir.


V. ŞİRKETLER MÜŞTERİLERİ İNTERAKTİF REKLAMIN YARARLARI KONUSUNDA EĞİTMELİDİR.

interaktif reklam amacıyla bireysel bilgi toplayan veya kullanan işletmeler, bu değer önermesini geliştirmeye ve müşterilere duyurmaya devam etmelidir.

* * * 

IAB üyeleri, işbu İnteraktif Reklam Gizlilik İlkelerine bağlı kalmayı kabul etmektedir.