Reklam Kreatifleri Kılavuzu

Özet:

İnterneti bir reklam mecrası olarak iyileştirme amacıyla, IAB Geniş Bant Komitesi, internet üzerindeki geniş bant video reklamlarına yönelik bir dizi kılavuz yayınlamıştır. Çalışmanın amacı, kablosuz, IPTV, VOD (İsteğe Bağlı Video) ve DVR (Dijital Video Kayıt) dahil tüm platformlara yönelik İsteğe Bağlı Video kurallarıyla tutarlı olmaktır. Bu kurallar, reklamverenlere ve ajanslarına, pek çok önde gelen interaktif reklam yayıncısı tarafından kabul gören teknik şartlarla tutarlı reklam içeriği geliştirme fırsatı verecektir. Bu kural dizisinin amacı, çevrimiçi reklam hazırlama ve medya satın alma camialarına verimlilik kazandırmak, mevcut sorun ve endişelere ilişkin açık diyalog ortamını güçlendirmektir.

Duyuru:

IAB, video-içi (in-stream) video reklam birimlerine yönelik bir dizi kural önerisinde bulunmuştur. Bu kuralların amacı reklamverenlere ve ajanslara, yayıncıların çoğunluğunca kabul edilen teknik şartları karşılayan çevrimiçi geniş bant video reklamları hazırlama imkanı vermektir.

Kılavuza Genel Bakış:

Yerleştirme
Reklamlar aşağıdaki şekilde yerleştirilebilir (yayıncıya bağlı olarak):
 • Pre Roll = İçerik Öncesinde*
 • Mid Roll = İçerik Sırasında*
 • Post Roll = İçerik Sonrasında
* İçerik bir interaktif ortamda stream (internet üzerinde oynatılan) videolar, animasyonlar ve oyunlardan oluşabilir

Panel Boyutu
Asgari 300 x 225 boyutu tavsiye edilmektedir.

Panel En-Boy Oranı
4:3 en-boy oranı (örn. 400x300) veya 16:9 oranı (örn. 720x480)

Kodlanmış Bit Hızı
Asgari 200 Kbps önerilmektedir.

Reklam Süresi
 • Pre & Mid Roll = Azami 30 saniye
 • Post Roll = Bir alt veya üst sınır bulunmamaktadır.
Kişi Başı Maksimum Gösterim Sistemi
Bunlar kullanıcı tarafından başlatılan içerik deneyimleri olduğundan herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

İçerik-Reklam Oranı
Yayıncıya göre değişmektedir.

Reklamın İnteraktif Özelliği
Yayıncıya göre kullanılabilir.

Kontroller
 • Sunucu Tarafından Kontrol Edilen Oynatma & Ses Ayarlama Fonksiyonu
 • Başlatma/Durdurma ve Ses Açma/Ses Kapama Kontrolleri gereklidir.
 • Reklamın oynatılması sırasında İleri Sarma fonksiyonu devre dışı bırakılmıştır
Çevre Reklamlar
Reklamın yakınlarında eşzamanlı bannerlar veya metin bağlantıları görüntülenebilir. IAB'nin standart reklam boyutlarının kullanımı tavsiye edilmektedir.
(http://www.iab.net/standards/adunits.asp)


Önerilen Sektör Uygunluk Programı

IAB, yukarıdaki standartları taahhüt eden IAB üyelerine yönelik olarak bir uygunluk programı geliştirmektedir. Yayıncılar ve teknoloji sağlayıcılar aşağıdaki şekilde uygunluklarını kendi kendilerine tescil ettirebilecektir.

Uygunluğu Tescilli Katılımcı Geçerli Tanım
Yayıncılar Herhangi bir ajans veya reklamverenin yukarıdaki genel bakışta açıklanan teknik şartlara bağlı kalarak kreatif uygulamaları temin etmesi halinde, şirketim bu reklamları kabul edecektir.
Teknoloji Sağlayıcılar Şirketimin reklam yayınlama sistemi, yukarıdaki genel bakışta açıklanan teknik şartlara uygun olan tüm reklamların yayınını destekleyecektir ve IAB'ye uygun olan ilgili birimler tarafımızca vurgulanacak veya belirtilecektir.


KILAVUZUN TAM METNİ

1. Tanım: TV'dekilere benzer "video reklam" birimlerini açıklamak için pek çok farklı isim kullanılmıştır. Bu reklam türünü tanımlamakta kullanılan isimlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: in-stream "ses/video dosyası içi" reklamlar, in-video (video içi) reklamlar, streaming "yayın içi" reklamlar, "video reklamları", "multimedia reklamlar" vs. Bu reklam birimlerine ilişkin standart bir terim oluşturmak üzere IAB geniş bant komitesi "Geniş Bant Video Reklamı"isminin kullanılmasını önermektedir. Bu terimi seçmemizin nedeni, "Geniş Bant Video Reklamları"nın içerik öncesinde (pre-roll), içerik sırasında (mid-roll) ve içerik sonrasında (post-roll) görüntülenebiliyor olmasıdır.

2. Kapsam: Bu öneriler, video bazlı reklamcılığa odaklanmaktadır. Bu kılavuzda sadece ses dosyasından ibaret olan reklamların, sayfa içi reklam birimlerinin içinde yer alan videoların yayınlanması veya geniş bant reklam ölçümleri ele alınmamaktadır.

3. Yayın Yeri: "Geniş Bant Video Reklamları", herhangi bir oynatıcı ortamındaki yayın içi (streaming) videolar, animasyonlar, oyunlar ve müzik dosyası içeriği dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli içeriğin öncesinde, içerik sırasında ve sonrasında görüntülenebilir. Bu tanım, canlı, arşivlenen ve indirilebilir yayın içeriğinde görüntülenen Geniş Bant Video Reklamlarını içermektedir.

4. Panel Boyutu: Tavsiye edilen asgari video paneli boyutu, Geniş Bant Video Reklamlarının IAB'nin 300x250 boyutlarındaki standart reklam birimine sığmasına izin verecek (15 piksel uzunlukta kontrol çubuğu alanıyla) olan 300x225 boyutu olmalıdır. Diğer boyutlar bakımından NCTA (Ulusal Kablolu Televizyon Birliği) kılavuzlarına uygun olan 16:9'luk en-boy oranını (720x480) veya 4:3'lük en-boy oranı (400x300) tavsiye edilmektedir.

5. Kodlanmış Bit Hızı: Kodlanmış Bit Hızı olarak asgari 200 Kbps önerilmektedir. "Geniş Bant"ın hızının genellikle 200 Kbps'den başladığı kabul edildiği için buradaki amaç, asgari kodlanmış bir bit hızı belirleyerek asgari kalite standardının karşılandığından emin olmaktır. Bu bir öneri olarak kabul edilmelidir. Daha hızlı bit hızı ile kodlanmış, ön belleğe alınan veya oynatılan videolar olacaktır. Ancak müşteriye (reklamverene), reklamın asgari kalite standardını karşıladığından emin olmasına izin verecek, değişmeyen bir asgari hız sunulmalıdır. Komite, DSL, kablo ve diğer geniş bant hizmetleri gelişim gösterdikçe gelecekte, daha yüksek düzeyde bir asgari kodlanan bit hızı standardı önerisi belirlemeyi değerlendirecektir.

6. Reklam Süresi Standartları: Ses/video dosyası içindeki reklamlarda içerik öncesi ve içerik sırasındaki reklamların maksimum 30 sn. uzunlukta olması önerilmektedir. Yayıncılar içerik sonrası reklamlara ilişkin olarak özel uzunluklar önerebilir.

7. Sıklık Kontrolleri ve Kişi Başı Maksimum Gösterim Sistemi Standartları: Bu reklamlar sadece kullanıcının geniş bantlı içerik kapsamında görüntülemeyi seçmesi halinde gösterildiğinden tüm Geniş Bant Video Reklamlarının;
 • sunucu tarafından kontrol edilmesi (otomatik)
 • kişi başı gösterim sayısına ilişkin herhangi bir sınırlaması olmaması
önerilmektedir.

Geniş Bant Video Reklamlarının İnteraktif Özelliği:
 • Her yayıncı, İnteraktif özelliğe ilişkin tercihlerini kendisi belirleyebilir. Bu tercihler şunları içerebilir:
 • Tıklanabilirlik - Geniş Bant Video Reklamları, video yayını esnasında interaktif özellikler içerebilir.
 • Video Aktif Noktası - Geniş Bant Video Reklamları, videonun oynatılması esnasında interaktif bir alanı işaret etmek için video penceresi üzerinde "el"e dönüşen bir imleç içerebilir.
 • İlave Bilgiler - Geniş Bant Video Reklamları, daha başka reklamveren/ürün bilgilerine bağlantı verebilir.

9. Kontroller ve Kontrol Eylemleri: Buradaki amaç, kullanıcı memnuniyetsizliğini asgari düzeye indirirken reklamların görüntülenmesini dengelemektir. Sıklık Kontrolleri maddesinde açıklandığı üzere, tüm Geniş Bant Video Reklamları otomatik olarak oynatılacaktır (sunucu kontrollü olarak ayarlanacaktır). Mevcut olan asgari oynatıcı kontrolleri Başlat/Kapat ve Ses Aç/Ses Kapa ve Sesi Kıs/Sesi Yükselt Kontrol fonksiyonları olmalıdır. Diğer önerilen ve kabul edilebilir olan butonlar İleri Sar/Geri Sar, Durdur, Yakınlaştır butonları ve gereken diğer interaktif butonlardır. Videonun oynatımı sırasında aşağıdaki kılavuza uyulmalıdır. Oynatma süresince İleri Sar Butonu hariç olmak üzere, tüm butonlar aktif olmalıdır.

10. İnteraktif Geniş Bant Video Reklamlara Yönelik Çevre Reklam Standartları: Geniş Bant Video Reklamları, interaktif olan veya olmayan reklamlarla birlikte veya bunların çevresinde kullanılabilir. "Statik video gösterimleri" reklamverenlerin tek seçeneği değildir. Örneğin Geniş Bant Video Reklamının yakınlarında sürekli, eşzamanlı bannerlar, butonlar veya metin bağlantıları yer alabilir. Bu bannerların veya sponsor butonlarının IAB'nin standart boyutunda olması önerilmektedir. Reklamın dışında yer alan ikonlar aşağıdaki şekilde "aktif nokta" olarak kullanılabilir:

a. Videonun çevresinde vurgulanmış çerçeve
b. Video penceresinin altında mavi çizgi
c. Kullanıcıya video penceresine tıklanabileceğini ifade eden metin/ikon

11. Detaylı İnceleme Alanları: Geniş Bant Komitesi, bu belgede tamamen ele alınmamış olan detaylı incelemeler yapılabilecek alanların bulunduğunu kabul etmekte ve sektör yararı için bu konuları açıklığa kavuşturmak üzere yoğun şekilde çalışmaya devam etmektedir. Bu konular arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
 • İçerik kategorisi başına ideal süre ve reklam etkinliği
 • Kullanıcı kontrollü - sunucu kontrollü içerik deneyimi
 • Geniş Bant Video Reklamı yayını ve izleme
 • Üçüncü taraf bildirimleri
 • İçerik
 • Kişi başı maksimum gösterim sınırlama sistemi
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN WWW.IAB.COM ADRESİNİ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.