Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

B

background

fon, zemin, arka plan

bandwidth

bant genişliği

banner

banner

banner ad

banner reklam

barter

takas, değiştokuş

behavioral advertising

davranışsal reklamcılık

behavioral targeting

davranışsal hedefleme

below the liine

Çizgi altı (Reklamveren adına, komisyonsuz kitle iletişim araçlarında yapılmayan reklamlardır)

bleed

taşma, reklamın taşması

blog

blog, Internet günlüğü, web günlüğü

bonus impression

ek gösterim, ücretsiz gösterim

bounce rate

siteden çıkma oranı

brand awareness

marka farkındalığı

brand effectiveness

marka etkililiği/verimliliği

brand value

marka değeri

branding

markalaşma

broadband

genişbant, geniş bant Internet

browser

tarayıcı, Internet tarayıcısı

buffering

Ara belleğe alma

business-to-business (B2B)

Kurumlar/işletmeler arası ticaret

business-to-consumer (B2C)

Firmadan tüketiciye ticaret

button

buton